Ελιά Μεγέθυνση

Ελιά

Aργή καύση
Ήρεμη φλόγα
Μέτρια- Υψηλή θερμική απόδοση

Περισσότερες λεπτομέρειες

Άλλες πληροφορίες

Πώληση ανά κυβικό, ανά τσουβάλι

https://www.tauruswood.gr/el/12-xyla-kafsoxyla