Μπρικέτες Μεγέθυνση

Μπρικέτες

Οι μπρικέτες ανοίκουν στην κατηγορία των βιοκαυσίμων, παράγονται από κατάλοιπα
ξυλείας και έχουν μεγάλη θερμική απόδοση. Αναφέρονται και ως "οικολογικά καυσόξυλα", καθώς εκπέμπουν μειωμένο καυσαέριο και αφήνουν ελάχιστα κατάλοιπα και στάχτη.